موضوع مقاله :

Off Page factor در طراحی سایت به چه معنا می باشد؟

چکیده :

Off Page factor در طراحی سایت به چه معنا می باشد؟شرح : فاکتور هایی از سئو می باشند که در طراحی سایت بروی رنک شما تاثیر گذار هستند و این فاکتور به عناصر دیگر وب سایت ها بستگی دارند لینک های اصلی که به سایت شما بازگشت داده می شوند.