DHTML در نرم افزار چیست ومخفف چه کلماتی است؟

چکیده :

DHTML در نرم افزار چیست ومخفف چه کلماتی است؟مخفف دو کلمه Dynamic Html می باشد که وظیفه آن روح بخشیدن به صفحات و بالا بردن جذابیت وب سایت می باشد، شما می توانید با هماهنگی کدهای javascript وDhtml یک وب سایت پویا و زنده طراحی کنید. .