معرفی DNS

چکیده :

معرفی DNSDNS مخفف کلمات domain name system می باشد .نام دامین اسمی یکتا است که به وب سایت اشاره می کند.DNS سیستمی است که این اتصال را برقرار می نماید.زمانی که شما وب سایتی را ایجاد می کنید یک نام دامنه نیز برای آن در نظر می گیرید و در نهایت این نام دامین به سایت اشاره خواهد کرد.
در بیشتر حالات این تنظمیات توسط کنترل پنل هاست و ثبت کننده نام دامین انجام می شود.

جهت اینکه یک دامین بتواند به وب سایت اشاره نماید در قدم اول بایستی در dns server اضافه شود.DNS سرور یک دیتابیس بزرگ است که شامل مجوعه ای از دامین ها و IP  های مرتبط می باشد.به عنوان مثال اگر دامین google.com باشد سایت به IP با آدرس dns  64?233?167?99resolve می شود.

Dns سرور های زیادی در شرکت های هاستینگ و سازمانها وجود دارد.این DNS سرورها  با یکدیگر در ارتباط هستند.بنابراین تنها کافی است شرکت هاستینگ شما نام دامین شما را در DNS سرور اضافه نماید تا تدریجا (در حدود 48ساعت) با سایر DNS ها در سراسرجهان هماهنگ شود.