كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : MVC در طراحي سايت :

شرح : ام وي سي يک مدل طراحي سايت است که تکنولوژي به روزي محسوب مي شود، اين تکنولوژي تحت چهارچوب هايي ارائه شده است، ابتدا بايد بدانيم که mvc چيست ام وي سي از کلمات modle ، view، controller گرفته شده است در اين نوع از برنامه نويسي همه چيز سر جاي خود است بطوري که هر يک از اين بخش ها مسئوليت اجرا و يا ارتباط با بخشي را دارند در مدل mvc تمامي برنامه نويسان مجبورند تا از اين چهارچوب پيروي کنند و همين مسئله باعث مي شود تا کدهاي نوشته شده خوانايي کامل را داشته و هر برنامه نويسي بتواند کدهاي برنامه نويس ديگري را ويرايش نمايد در صورتي که در کدنويسي به صورت pure هر برنامه نويسي از روش و عادت خود پيروي مي کند طراحي سايت توسط mvc  دنياي برنامه نويسي را نظم بخشيده است و به برنامه نويسان قدرت بيشتر به همراه سرعت فراوان را هديه کرده است
در طراحي سايت با mvc هر کدام از بخش هاي گفته شده مسئول اجراي فرايندي هستند که در زير به معرفي اين موارد پرداخته مي شود
- لايه model: اين لايه از معماري mvc مسئول ارتباط با پايگاه داده است به اين صورت که شما وقتي مي خواهيد اطلاعاتي را از پايگاه داده بخوانيد و يا اطلاعاتي را استخراج کنيد مجبور هستيد تا اطلاعات را به لاين مدل بفرستيد
- لايه view: اين لايه همانطور که از نام آن پيداست مربوط به نمايش است، اما نمايش چه چيزي؟ لايه ي view از تکنولوژي طراحي سايت mvc نزديکترين لايه به کاربر است و مواري را که کاربر در صفحه مي بيند توسط اين لايه توليد مي شود و وقتي که شما مي خواهيد اطلاعات پايگاه داده را استخراج کرده و به کاربر نمايش دهيد بايد ابتدا اطلاعات را توسط لايه مدل استخراج کرده و در قسمت وييو نمايش دهيد
- لايه controller : اين لايه مسئول کنترل است ولي نه به اين معني که مسئول امنيت وب سايت شما باشد،البته با امنيت وب سايت بي ارتباط نيست ولي براي اين منظور طراحي نشده است ، لايه ي کنترلر در معماري طراحي سايت توسط mvc به کنترل لينک ها مي پردازد يعني زماني که کاربر مي خواهد به صفحه اي برود، درخواست او به لايه کنترلر ارسال مي شود و اين لايه فرآيندي که برنامه نويس براي آن لينک تدارک ديده است را نمايش مي دهد