Session در طراحی سایت

چکیده :

Session در طراحی سایتیك session در یك زمان معین بوجود می آید و در زمان معین دیگری نیز به پایان می رسد. سشن برای ذخیره کردن اطلاعات به طور موقت می باشد و به این علت استفاده می شودکه کاربر مجبور به چندین بار وارد نمودن اطلاعات خود نباشد. بیشترین کاربرد session در ورود اطلاعات کاربر (کلمه کاربری و رمز عبور) می باشد. هنگامی كه در یك وب سایت نیاز به این می باشد كه یك سری اطلاعات بین كاربر و سرور مشترك باشد تا پس از هر بار ورود اطلاعات مذكور مجددا از كاربر خواسته نشود از مفهومی به نام session استفاده می شود. متغیر جلسه (منظور از جلسه این است که پس از وارد کردن اطلاعات ورود به سایت، نرم‌افزار وبگاه یک جلسه ایجاد و در آن اطلاعات ورود را ذخیره نموده و تا زمان مشخص شده، این اطلاعات ذخیره می‌مانند.) اطلاعات مربوط به یک کاربر را نگه می دارد. اطلاعات جلسه تماما بر روی سرور ذخیره شده، در یك بازه زمانی معین شروع شده و در زمان معین دیگری به پایان می رسد. به هر حال ، باید بدانید اطلاعات جلسه کاملا موقت بوده و بعد از خروج کاربر از وب سایت شما از بین می روند. در صورتیکه شما می خواهید از اطلاعات سشن برایتان در سرور باقی بماند باید آن اطلاعات را در بانک اطلاعاتی سرور ذخیره نمائید.