JSON چه کاربردی دارد

چکیده :

JSON چه کاربردی داردJSON  یک فرمت نمایشی است که کدهای آن برای انسان ناخوانا ولی برای کامپیوتر خوانا است!
حال اگر بخواهیم قسمتی از این کد ها را در برنامه اندرویدی خود استفاده کنیم به الگوریتم بسیار بسیار پیچیده ای نیاز داریم زیرا برای یافتن یک قطعه کد بین کدهای گوناگون با وجود کاراکترهای گوناگون از قبیل فاصله و … کار بسیار دشواری را در پیش داریم و مسلما هزینه بسیار بالایی را نیز باید صرف این کار کنیم!
روش JSON برای حل چنین مشکلی بسیار کارآمد است! در واقع ما با روش JSON کد های خود را encode میکنیم.
اگر ما کد های خود را از حالتی که برای انسان خواناتر است به حالتی تبدیل کنیم که برای کامپیوتر خوانا تر باشد، عمل encode کردن را انجام داده ایم.
و همچنین اگر کد های خود را از حالت ناخوانا برای انسان به حالت خوانا برای انسان تبدیل کنیم، عمل decode کردن را انجام داده ایم.
همچنین در یک تعریف دقیق تر از JSON میتوان گفت، JSON یک فرمت استاندارد برای سریالایز کردن داده ها می باشد.( JSON Serializer )
وقتی داده های یک آرایه یا یک Object را به فرمتی تبدیل کنیم که به شکل داده های پشت سر هم باشند، عمل سریالایز را انجام داده ایم و عکس این عمل را دی سریالایز می نامیم.
همانطور که اشاره کردیم JSON یک فرمت استاندار است و داده های که به فرمت JSON تبدیل شده اند از هر زبانی که باشند، به زبان های دیگر قابل تبدیل اند