نه نكته تكمیلی در وب سایت چیست؟

چکیده :

نه نكته تكمیلی در وب سایت چیست؟    دسترسی به همه حساب ها با استفاده از سرویس وبی رایگانی كه در سایت http://www.fusemail.com ارائه می شود، تمام حساب های پست الكترونیك وبی و pop3 خود را از یك نقطه منترل كنید.
    تحویل نكته در محل سرویس رایگان «نكته ها با email» از طرف نویسندگان كتب Tips for Dummies راه اندازی شده كه مسائل فنی، تكنولوژی، تفریحی و غیره را پوشش می دهد. نشانی: http://etips.dummies.com/signup.asp
    فرعی به جای اصلی برای مكاتبه با گروه های خبری یا شركت ها، از حساب های رایگانی چون Yahoo و Hotmail استفاده كنید تا صندوق اصلی تان از هرزنامه پر نشود.
    زرنگ باشید سایت http://www.another.com هزاران اسم میزبان را نشان می دهد كه قبلا ثبت شده اند، بنابراین هر وقت به فكر یك حساب پست الكترونیك وبی افتادید، چیزی را انتخاب كنید كه بیاد ماندنی تر باشد.
    نامه نگاری خودكار می توانید هر وقت دلتان خواست نامه را بنویسید، ولی برای ارسال و خواندن پیام ها زمان بندی كنید. این برنامه زمان بندی را از نشانی http://www.acrovista.com/alarmwiz دریافت كنید.
    یك برنامه جدید به نظر می رسد نقطه ضعف های امنیتی outlook Express تمامی ندارند. برای امتحان یك چیز مطمئن تر، ساده تر و كارآمد تر خیلی ها روی pegasus Mail (نشانی http://www.pmail.com) قسم می خورند.
    تزئین outlook Express طرح ها و نقش های رنگارنگ و متنوع را برای رویدادهای مختلف از نشانی http://www.thundercloud.net دریافت كنید.
      نگهداری آدرس ها ورود تمام اطلاعات به كتابچه آدرس ها اگر غیر ممكن نباشد، بسیار طاقت فرسا است. اجازه بدهید Email Verifier این كار را برای شما بكند. به نشانی http://www.lencom.com/verifier.html بروید. نام مستعار با استفاده از سرویس «ارجاع نامه»، آدرسی بگیرید كه نامه ها را به حساب اصلی تان ارجاع (forward) می دهد. در این حالت می توانید ISP و آدرس تان را با خیال راحت عوض كنید بدون این كه مجبور باشید آدرس جدید را به دیگران بدهید.

    منبع: مجله شبكه