سیستم رنگ CMYK چیست؟

چکیده :

سیستم رنگ CMYK چیست؟این سیستم برای مواردی که نور ندارد کاربرد دارد و رنگ های بدون نور را به درستی نشان می دهد ، به عنوان مثال چون کاغذ از خود نور ندارد به همین دلیل از این سیستم برای چاپ استفاده می شود تا رنگ های چاپ شده در کاغذ با آنچه انتظار داریم متفاوت نباشد .

نام این سیستم برگرفته از حروف اول رنگ های تشکیل دهنده آن است . CMYK از ترکیب رنگ های فیروزه ایی ، سرخابی ، زرد ، سیاه برای به دست آوردن ترکیب رنگی استفاده می شود .

     C مخفف Cyan ( فیروزه ایی )
    M مخفف Magenta ( سرخابی )
    Y مخفف Yellow ( زرد )
    K مخفف Black ( سیاه )