خصوصیت name یا (id)در اچ تی ام ال چیست؟

چکیده :

خصوصیت name یا (id)در اچ تی ام ال چیست؟خصوصیت name یا (id)
با تنظیم یک نام منحصر به فرد برای یک عنصر با استفاده از خصوصیت name یا id، می توانید در CSS یا

JavaScript به آن دسترسی داشته باشید.
البته از خصوصیت name یا id برای ایجاد یک bookmark یا پیوند به درون همان صفحه نیز می توان استفاده نمود.

برای دیدن تفاوت idدرhtml5 اینجا کلیک کنید.