نحو یا سینتکس CSS

چکیده :

نحو یا سینتکس CSSنحو یا سینتکس CSS
هر زبانی نحو یا سینتکس مربوط به خود را دارد. ویکی پدیا نحو را به صورت زیر تعریف می کند:

نحو یا جمله‌شناسی به دانش مطالعه? قواعد مربوط به نحوه? ترکیب و در کنار هم آمدن واژه‌ها به‌منظور ایجاد و درک جملات در یک زبان اطلاق می‌شود.

برای اینکه بتوانیم به زبان CSS صحبت کنیم باید اجزا مختلف آن و نحوه ترکیب آن اجزا را باهم بشناسیم.