كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : گوگل ترنسليتر چيست؟ :

شرح : ترجمه‌گر گوگل يا نرم‌افزار ترجمه? گوگل (Google translate)، خدماتي در مرحله? بتا، از شرکت گوگل است که براي ترجمه? بخشي از يک متن و يا يک صفحه? وب، به زباني ديگر به کار مي‌رود.
اين خدمات در تعداد بندها، يا محدوده? واژه‌هاي تخصصي، محدوديت دارد. همچنين مي‌توانيم چيزي را در منابع زباني دلخواه، به زبان خودمان در جويشگر گوگل جستجو کنيم، و نتايج را به زبان خود ببينيم.
برخلاف ديگر خدمات ترجمه? متن چون «Babel Fish»، «اي‌اوال»، و «Yahoo» که همگي از «SYSTRAN» استفاده مي‌کنند، ترجمه‌گر گوگل نرم‌افزار ترجمه? اختصاصي خودش را دارد.
 برخي بر اين باورند که اين مي‌تواند به يک انقلاب در صنعت زبان منجر شود.
مترجم گوگل مي‌تواند واژه‌ها، متون و يا وب‌سايت‌ها را به ?? زبان ترجمه کند.