كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چگونه viewpoint را تغيير دهيم؟ :

شرح : خستين گام در طراحي سايت واکنش گرا، اطلاع رساني به مرورگر براي تغيير اندازه‌ي Viewport است تا به جاي ???? يا
??? پيکسل پيش‌فرض، فضاي مورد نظر برنامه‌نويس را به Viewport اختصاص دهد.
تغيير اندازه‌ي Viewport با استفاده از تگ meta در سرآمد فايل html به انجام مي‌رسد.

<head>
<meta name="viewport" content="width=480">
</head>

شيوه‌ي ديگر در تغيين مقدار Viewport، تعيين آن با عرض فيزيکي نمايشگر است. براي اين کار از کد زير استفاده مي‌شود:

<meta name="viewport" content="width=device-width">
با انجام اين کار عرض Viewport مطابق عرض صفحه‌ي موبايل يا تبلت تغيير خواهد کرد.