viewpoint چیست؟

چکیده :

viewpoint چیست؟Viewport
مرورگرهای موبایل برای سازگاری با سایت‌هایی که در گذشته طراحی شده‌اند، از مفهومی به نام Viewport برای نمایش
سایت‌ها استفاده می‌کنند.
Viewport فضایی مجازی است که معمولا حدود ???? پیکسل عرض دارد.
مرورگر موبایل سایت را در این فضای مجازی نمایش می‌دهد و سپس این تصویر را در فضای واقعی نمایشگر موبایل یا تبلت قرار می‌دهد که اگر از عرض صفحه ی نمایش موبایل بزرگتر باشد، کاربر می‌بایست صفحه را به راست و چپ حرکت دهد تا تمام محتوای سایت را مشاهده کند.