فواید نظارت بر ترافیک سایت

چکیده :

فواید نظارت بر ترافیک سایتوب‌گاه‌ها معمولاً بر ترافیک ورودی و خروجی خود نظارت می‌کنند تا بدانند که کدام بخش‌ها یا صفحات محبوب‌ترند و اینکه آیا روند
ظاهری خاصی، مثلاً بازدید از یک صفحه? خاص توسط مردم کشوری مشخص، وجود دارد یا خیر.
 راه‌های زیادی برای نظارت بر شدآمد وب وجود دارد و اطلاعات گردآوری شده برای
1- کمک به ساختاربندی وب‌گاه
2- پیدا کردن مشکلات امنیتی
3- نشان دادن کمبود احتمالی پهنای باند
به کار می‌رود.