مقایسه زبان هایpython پیتون و perlپرل

چکیده :

مقایسه زبان هایpython پیتون و perlپرلزبان های برنامه نویسی پویا ، بخصوص Python ، برای ایجاد برنامه های کاربردی تحت وب و برنامه های کاربردی ابری در
قالب هایی مثل Django استفاده میشوند . قابل ذکر است موتور برنامه های گوگل ، با زبان Python نوشته شده است
و فقط با این زبان پشتیبانی و بروز میشود .

 مزیت های زبان Python و Perl نسبت به PHP بیشتر است ، چون زبان PHP فقط برای برنامه های
تحت وب استفاده میشود ، در حالیکه زبان های Python و Perl عمومی تر هستند و به منظور های متفاوتی مثل عرصه
هایی همچون هوا و فضا ، اقتصادی ، نظامی و ... قابل استفاده هستند .
این زبان در رده بندی TIOBE ، در رده هفتم قرار دارد .