کتابخانه جی کوئری چیست؟

چکیده :

کتابخانه جی کوئری چیست؟
jQuery یک کتابخانه بسیار قدرتمند و مفید جاوا اسکریپت می باشد که به شما امکان ایجاد آنچه که توسط html و

css نمی توانید می دهد. این کتابخانه بسیار مفید بوده ولی کار با آن بسیار سخت می باشد و نیاز به تجربه فراوانی دارد.

jQuery UI به شما امکان ایجاد jQuery را توسط نرم فزار می دهد. بنابراین احتیاجی نیست کد نویسی

jquery بدانید