موضوع مقاله :

معرفی فایر ورکزAdobe Fireworks

چکیده :

معرفی فایر ورکزAdobe Fireworks


شرح : Adobe Fireworks نرم افزار ایجاد گرافیک به صورت وکتور می باشد. این نرم افزار به طراحان سایت قابلیت ایجاد

گرافیک های بسیار سبک را می دهد. این ابزار در حقیقت نسخه بهینه سازی شده photoshop برای طراحان سایت می باشد

که به طراح امکان ایجاد گرافیک های بسیار کم حجم را می دهد.