دیتا بیس چه خدماتی ارائه میکند؟

چکیده :

دیتا بیس چه خدماتی ارائه میکند؟کاربری‌های مراکز داد یا دیتا بیس ها
مراکز داده، قادر به ارایه نقش‌های زیر هستند:
یک پایگاه برای ارایه سرویس میزبانی وب (Web Hosting) شامل موارد رایج مانند وب سرور، پایگاه‌های داده،FTP، Email، DNS و ...
یک پایگاه برای ارایه سرویس‌های پست الکترونیک
پایگاه‌های اختصاص اشتراک مکانی و اختصاصی (Colocation and Dedicated Servers)
پایگاه‌های برای ارایه سرویس برنامه‌های کاربردی (ERP، CRM...)
پایگاه‌های برای ارایه سرویس‌های بازی در شبکه