وب سرویس چیست ؟

چکیده :

وب سرویس چیست ؟وب سرویس function هایی است که توسط سایر برنامه ها و توسط HTTP در دسترس قرار می گیرد.وقتی شما وب سایتی دارید برنامه شما و صفحاتی که دارد توسط Browser قابل دیدن است اما وب سرویس با این حالت تفاوت دارد به این دلیل که وب سرویس صفحاتی ندارد که شما ببینید بلکه عملکرد ها و متد هایی است که توسط سایر صفحات و برنامه ها قابل دستیابی است سرویس مجموعه ای از متد هاست که کار خاصی برای ما انجام می دهد. وب سرویس ها، این امکان را فراهم می کنند که سایر برنامه ها از جمله برنامه های تحت دسکتاپ و تحت وب با یک ارتباط روی HTTP به توابع داخل آن ها دسترسی پیدا کنند و نتیجه اش را در قالب فرمت استاندارد XML و سایر فرمت ها دریافت کنند در واقع می توانید فرض کنید که وب سرویس خود Application ایی است که با سایر Application تعامل دارد.که این تعامل می تواند به صورت دریافت و ارسال دیتا و یا متدی باشد که کار خاصی انجام می دهد و داخل وب سرویس نوشته شده است و از بیرون فراخوانی میشود.