كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : SOAP چيست؟ :

شرح : Simple Object Access Protocol [SOAP] يک پروتکل است که توسط مايکروسافت براي ايجاد ساختار فرمت داده يا پيام که روي اينترنت انتقال مي يابد ارائه شد. پروتکل SOAP پايه اصلي WCF است که از فرمت XML استفاده مي کند. وب سرويس، فايل [Web Services Description Language] WSDL را ايجاد ميکند که اطلاعاتي درباره داده سرويس ارائه مي دهد، پس فايل WSDL توسط کاربر براي درک متدهاي در دسترس روي سرويس استفاده مي شود.