موضوع مقاله :

مزایای WCF

چکیده :

مزایای WCF


شرح : - WCF امنیت و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به سرویس های وب ASMX دارد . - در WCF نیازی به تغییرات دستورات برای اجرای مدل امنیت و تغییر در اتصال نیست .فقط نیازمند تغییرات کوچکی در پیکربندی برای تکمیل درخواست ها می باشد. - WCF با سرویس های دیگر در مقایسه با NET remoting. سازگار تر است که در آن کاربر و وسرویس باید NET. باشد .