كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وب پارت چيست؟ :

شرح : وب پارت (Web Part)،يوزر کنترل (User Control) به ما اين اجازه را مي دهند که از کدي که مي نويسيم استفاده مجدد نمائيم.