تشابه Entity با relational data

چکیده :

تشابه Entity با relational data1-Entity یک ارتباط چند گانه مانند داده ها با دیگر entity می تواند داشته باشد 2-Entity مانند داده ها می تواند کلید اصلی یا primary key داشته باشد