موضوع مقاله :

آیا UI و UX مشابه هستند ؟

چکیده :

آیا UI و UX مشابه هستند ؟


شرح : UI , UX به نوعی مکمل یکدیگر هستند و باید در زمان طراحی UI، اصول و قواعد UX نیز رعایت شود، به همین خاطر بهتر است این دو توسط یک فرد یا یک تیم مشخص موازی با هم پیش بروند تا نتایج بهتری حاصل شود .