كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آيا UI و UX مشابه هستند ؟ :

شرح : UI , UX به نوعي مکمل يکديگر هستند و بايد در زمان طراحي UI، اصول و قواعد UX نيز رعايت شود، به همين خاطر بهتر است اين دو توسط يک فرد يا يک تيم مشخص موازي با هم پيش بروند تا نتايج بهتري حاصل شود .