گام های اولیه طراحی صفحات وب

چکیده :

گام های اولیه طراحی صفحات وببرای ایجاد یک وبسایت باید به صورت کلی مراحل زیر را طی نمود، تا بتوان وب سایتی پویا با اهدافی روشن را طراحی کرد: - نیازسنجی - تهیه طرح اولیه - تهیه محتوا - پیاده سازی - آماده سازی و انتشار - اشکال زدائی و توسعه