فایل PHP چیست؟

چکیده :

فایل PHP چیست؟فایل های PHP می تواند شامل متن، تگ های HTML، خصوصیت های CSS، دستورات JavaScript و دستورات PHP باشد. دستورات PHP سمت سرور اجرا می شوند و نتیجه بصورت HTML به مرورگر کاربر ارسال می شود. فایل های PHP با پسوند php. ذخیره می شوند.