تعاریف حوزه شبکه Ethernet

چکیده :

تعاریف حوزه شبکه EthernetMedium (محیط انتقال): اتصال دستگاه های اترنت از طریق یک محیط انتقال انجام می شود. Segment (سگمنت): سگمنت، همان محیط انتقال مشترک و منفرد می باشد. Node (گره): به تمام دستگاه هایی که به یک سگمنت وصل هستند گره یا ایستگاه می گویند. Frame (فریم): به بلاک های اطلاعاتی ای که گره ها با ارسال آنها به هم وصل می شوند فریم گفته می شود. فریم ها مانند جملات محاوره ای می باشند. Multiple access (دستیابی چندگانه): وقتی یک گره اطلاعاتی را منتشر می کند گره های دیگر از آن مطلع می گردند که به آن دستیابی چندگانه گفته می شود. برای درک بهتر مثالی را در نظر بگیرید: فرض کنید سگمنت مشابه یک میز گرد باشد. چندین نفر (نظیر گره) دور تا دور میز نشسته و مشغول گفتگو هستند. یک نفر شروع به صحبت می کند و بقیه به حرف های وی گوش می دهند (دستیابی چندگانه).