كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تعاريف حوزه شبکه Ethernet :

شرح : Medium (محيط انتقال): اتصال دستگاه هاي اترنت از طريق يک محيط انتقال انجام مي شود. Segment (سگمنت): سگمنت، همان محيط انتقال مشترک و منفرد مي باشد. Node (گره): به تمام دستگاه هايي که به يک سگمنت وصل هستند گره يا ايستگاه مي گويند. Frame (فريم): به بلاک هاي اطلاعاتي اي که گره ها با ارسال آنها به هم وصل مي شوند فريم گفته مي شود. فريم ها مانند جملات محاوره اي مي باشند. Multiple access (دستيابي چندگانه): وقتي يک گره اطلاعاتي را منتشر مي کند گره هاي ديگر از آن مطلع مي گردند که به آن دستيابي چندگانه گفته مي شود. براي درک بهتر مثالي را در نظر بگيريد: فرض کنيد سگمنت مشابه يک ميز گرد باشد. چندين نفر (نظير گره) دور تا دور ميز نشسته و مشغول گفتگو هستند. يک نفر شروع به صحبت مي کند و بقيه به حرف هاي وي گوش مي دهند (دستيابي چندگانه).