كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : متدولوژي Agile چيست؟ :

شرح : متدولوژي Agile (اَجايل) مجموعه روشهايي است که باعث مي شود تا نرم افزار توليد شده کاملا با نيازهاي مشتريان مطابقت داشته باشد. در اين روش محصول به صورت فاز بندي به مشتري تحويل داده مي شود. در واقع مشتري با تيم پروژه کاملا در ارتباط است. يکي از روش هاي Agile، اسکرام مي باشد که در آن تيم توسعه در بازه هاي زماني مختلف با مشتري ملاقات کرده و يک خروجي از نرم افزار را به آنها تحويل داده و بازخورد را مشاهده ميکند.