كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اسکرام چيست؟ :

شرح : اسکرام(scrum) يک روش گروهي براي توليد و توسعه نرم افزار است. اين متدولوژي يک مدل تکراري(iterative) از متدولوژي Agile براي حل مسايل پيچيده است. با اسکرام اين امکان وجود خواهد داشت که مسايل پيچيده به راحتي مديريت گردد. در واقع اسکرام يک فرايند و يا تکنيک توليد محصول نيست، بلکه چارچوبي است که بوسيله آن مي توان مديريت توليد محصول را بهينه نمود. اين متدولوژي ساده و آسان است و همه مي توانند به راحتي قوانين موجود در آن را فراگرفته و به کار گيرند، اما تسلط کامل به اسکرام معمولا دشوار است.