امکان Google Suggest

چکیده :

امکان Google SuggestAJAX در سال 2005 توسط Google با امکان Google Suggest این سایت معروف شد. این امکان (Google Suggest) با استفاده از AJAX یک واسط کاربری بسیار پویا ایجاد کرده است. زمانی که در کادر جستجوی Google شروع به تایپ می کنید، یک کد JavaScript حروف را به سرور ارسال می کند و سرور لیستی از پیشنهادات برای کلمه مورد جستجوی شما را برمی گرداند.