كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : AJAX براساس استاندارهاي اينترنت :

شرح : AJAX براساس استاندارهاي اينترنت است و ترکيبي از موارد زير را استفاده مي کند: شيء XMLHttpRequest - براي تبادل داده با سرور، بصورت غيرهمزمان (asynchronously) استفاده مي شود. JavaScript/DOM - براي نمايش اطلاعات و يا تعامل با داده ها CSS - براي مشخص کردن نحوه نمايش داده ها XML - اغلب بعنوان يک فرمت براي انتقال داده ها استفاده مي شود.