كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مقايسه FTP با HTTP :

شرح : پروتکل FTP از مدل سرويس گيرنده – سرويس دهنده استفاده مي نمايد بر خلاف HTTP که يک حاکم مطلق در عرصه مرورگرهاي وب و سرويس دهندگان وب است ، نمي توان ادعاي مشابهي را در رابطه با اين پروتکل را در FTP داشت و هم اينک مجموعه اي گسترده از سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان FTP وجود دارد .