موارد استفاده فوروارد دامنه

چکیده :

موارد استفاده فوروارد دامنهدامنه مشتری در نوآور هاست ثبت شده ولی سرویس وب هاستینگ(هاست) مشتری خارج ازنوآور هاست ارائه میشود . دامنه یا دامنه ها به همراه دامنه اصلی (وب سایت) مشتری خارج ازنوآور هاست ثبت شده باشد و نوآور هاست ، تنها خدمات فوروارد دامنه را ارائه نماید .