فوروارد دامنه چیست؟

چکیده :

فوروارد دامنه چیست؟چنانچه بخواهید دامنه یا دامنه هایی که ثبت نموده اید بر روی دامنه اصلی و یا وب سایت اصلی شما لینک شود (فوروارد شود) آنرا فوروارد می نماییم . در این حالت نام دامنه فرعی (مبدا) به دامنه اصلی (مقصد) تغییر می کند .