كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Subdomain چيست؟ :

شرح : با استفاده از اين امکان مي توانيد روي دامنه اصلي بک زير دامنه مثل yourname.yourdomain.com داشته باشيد .