كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : SSL چيست؟ :

شرح : SSL يا Secure Socket Layer راه حلي جهت برقراري ارتباطات ايمن ميان يک سرويس دهنده و يک سرويس گيرنده است که توسط شرکت Netscape ارايه شده است. در واقع SSL پروتکلي است که پايين تر از لايه کاربرد (لايه ? از مدل TCP/IP) و بالاتر از لايه انتقال (لايه سوم از مدل TCP/IP) قرار مي گيرد. مزيت استفاده از اين پروتکل، بهره گيري از موارد امنيتي تعبيه شده آن براي امن کردن پروتکل هاي غيرامن لايه کاربردي نظير HTTP، LDAP، IMAP و... مي باشد که براساس آن الگوريتم هاي رمزنگاري بر روي داده هاي خام (plain text) که قرار است از يک کانال ارتباطي غيرامن مثل اينترنت عبور کنند، اعمال مي شود و محرمانه ماندن داده ها را در طول کانال انتقال تضمين مي کند.