وظایف توسعه دهنده نرم افزار

چکیده :

وظایف توسعه دهنده نرم افزارتحلیل نیازهای کاربران و سپس طراحی، تست و توسعه نرم افزار برای رفع آنها ارائه نسخه های به روز شده نرم افزاری برای سیستم ها و برنامه های موجود مشتریان طراحی اجزای برنامه های کاربردی و پایه ای و برنامه ریزی برای کارکرد صحیح آنها ایجاد فلوچارت ها و مدل های کمک کننده به برنامه نویسان در کدنویسی اطمینان از عملکرد صحیح نرم افزار از طریق کنترل و تست آن مستند کردن فرایند تولید نرم افزارها به عنوان یک منبع برای نگهداری و بروزرسانی آینده آنها همکاری با سایر متخصصان کامپیوتر برای ایجاد نرم افزار مطلوب