چرا طراحی سایت

چکیده :

چرا طراحی سایتیاد گیری زبان HTML و استفاده از آن در طراحی وب سایت کار ساده ای است .حتی بدون یادگیری HTML نیز میتوان با استفاده از برنامه های کمکی مختلف مانند Front Page بدون نوشتن حتی یک دستور HTML صفحات وب را ایجاد کرد. اما چرا فقط تعدادی کمی میتوانند در این زمینه موفقیت بیشتری کسب کنند و طراحی صفحات وب را بعنوان شغل اصلی خود دنبال کنند؟عوامل بسیاری را در این زمینه میتوان ذکر کرد ولی نوع طراحی و ظاهر صفحات وب را میتوان مهمترین این عوامل دانست. در زیر تعدادی از اشتباهاتی که معمولا طراحان وب سایت در طرح های خود مرتکب میشوند را در سایت سرزمین دانلود گردآوری کرده ایم.

? نا هماهنگی صفحات یک وب سایت : حتما با وب سایتهای برخورد کرده اید که هر کدام از صفحات ظاهری متفاوب با صفحات دیگر دارد . دکمه (Button) های آنها با هم متفاوت است . رنگ زمینه (BackGround) آنها مختلف است و... این نا هماهنگی ها , یکپارچگی و زیبای یک وب سایت را از بین میبرد. سعی کنید که یک الگوی مشخصی را در صفحات وب سایت خود بکارگیرید.