كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Link Building :

شرح : درصد زيادي از رنکينگ سايت در گوگل وابسته به لينک هاي ورودي است که از سايت هاي ديگر که معتبر هستند به سمت سايت شما مي آيند . البته در اين مورد بايد بسيار توجه به خرج داد زيرا گوگل سايت هايي را که پر از لينک هستند و صفحات بيشماري را به لينک هايشان اختصاص داده اند، قطعا جزو سايت هاي اسپم شناسايي خواهد کرد و اين سايت ها را تنبيه ميکند و آنها را از رنکينگ منع مي کند . پس هر سايتي را براي تبادل لينک انتخاب نکنيد و سايت‌هايي را انتخاب کنيد که رنکينگ بالايي داشته و محتواي با کيفيت و مرتبط با مطلب شما داشته باشند .
هميشه بايد اين نکته را در نظر بگيريم که طراحي سايت گام اول در تجارت ما است و در مرحله بعدي بايد بتوانيم سايتي را که طراحي کرديم به نمايش گذاشته و به مشتريان خود بشناسانيم و حضورمان را در فضاي مجازي گسترش دهيم .