بهینه سازی موتورهای جستجو

چکیده :

بهینه سازی موتورهای جستجوربات ها فایل هایی هستند که اسپایدر های موتورهای جستجو بعد از بازدید از سایت به دنبال این فایل ها هستند و در واقع ابزارهای موتورهای جستجو را به سمت نقاطی از سایت هدایت می کنند که باید خوانده شوند .
فایل دیگری که برای یافتن اطلاعات توسط موتور های جستجو استفاده میشود نقشه سایت است ، نقشه سایت با نشان دادن مسیرها و لینک های مناسب یافتن و پیدا کردن اطلاعات را تسهیل می کند .