ریدارکت طراحی سایت شما با کمک فایل htaccess

چکیده :

ریدارکت طراحی سایت شما با کمک فایل htaccessفایل .htaccess فایل توانمندی در طراحی سایت شما حساب می شود که به طور مخفی در تنظیمات پیکربندی وجود دارد شما با کمک این فایل قادر هستید عملکرد سایت تان و همچنین دسترسی های به وجود آمده در طراحی سایت خودتان را اصلاح یا عوض نمایید. در واقع فایل .htaccessبین دامنه و سرور سایت شما قرار دارد. برای تعویض تنظیمات فایل .htaccess به قسمت پنل مدیریت وارد شوید در آنجا شما به گزینش ویرایش فایل دسترسی خواهید داشت. به صورت پیش فرض صفحه ورودی شما در طراحی سایت بر روی صفحه index قرار دارد برای تعویض صفحه ورودی کافی است کد زیر را داخل فایل .htaccess بگذارید.

#Alternate default index page
DirectoryIndex first.html

با گذاشتن این کد در فایل موردنظر خواهید توانست صفحه دیگری را در طراحی سایت یا فروشگاه ساز به جای صفحه index به منزله پیش فرض گزینش و ویرایش نمایید. در ضمن قادر خواهید بود فایل های دیگری را هم در پیکربندی سایت خود قرار دهید که جستجو با خواندن از چپ به راست برای بررسی وجود صفحه ها در طراحی سایت تان صورت می گیرد. برای نمونه index.htm, index.html index.php . با بررسی صفحه ها نخستین صفحه را برای طراحی سایت تان انتخاب می کند. برای این کار کد در زیر نوشته شده را در قسمت تنظیمات فایل .htaccess طراحی سایت تان قرار دهید.