بازاریابی اینترنتی

چکیده :

بازاریابی اینترنتیتبلیغات اینترنتی نوعی از تبلیغات است که بدلیل ارزان بودن ماندگاری زیاد و فراگیر بودن آن همزمان با رشد ابزارهای اطلاع رسانی و روابط عمومی جایگاه خاصی را در بازار باز کرده است. شبانه روزی و بی وقفه بودن آن و قابلیت...