الزامات سایت

چکیده :

الزامات سایت
1- منوهای سایت (پورتال) می بایست حتی الامکان تکمیل باشند.
2- عدم وجود صفحه خالی در وب سایت
** مطالب می بایست مرتبط با عنوان صفحه باشد.
3- استفاده از پیوندهای مفید در سایت
 ***ماژول مناسب "پیوندها" می باشد که قابل استفاده است.
4- استفاده از شمارنده تعداد بازدیدکنندگان از سایت
*** سایت پیشنهادی برای این منظور وبگذار می باشد.
5- استفاده از صفحه تماس با ما و ارسال نظرات توسط بازدیدکنندگان
6- استفاده از صفحه پرسش و پاسخ متداول و درج پرسش های رایج و پاسخ آن ها
7- درج تاریخ آخرین به روز رسانی سایت