كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وب سايت هاي اينترنتي به لحاظ تجاري به چند دسته تقسيم بندي مي شوند ؟ :

شرح :  وب سايت هاي اينترنتي از لحاظ تجاري نيز به سه دسته کلي تقسيم مي شوند،  B2C ، B2B ، C2C. سايت هاي بي تو سي ، سايت هايي هستند که شرکت ها و تجار به مردم (Business-to-consumer) ارائه خدمات يا محصولات مي نمايند. در اين نوع از سايت ها ، شرکت ها محصولات يا خدمات خود را براي عرضه مستقيم به مصرف کننده ، در معرض فروش قرار مي دهند. دسته ديگر از سايت ها B2B ها هستند که شرکت ها و تجار ، محصولات شان را بين يکديگر مراوده مي نمايند (Business-to- Business) ، در اينگونه از سايت هاي اينترنتي ، يک شرکت ، کارخانه يا تاجر اعلام مي نمايد ، من اين محصولات و خدمات را ارائه مي نمايم و به اين محصولات و خدمات نياز دارم. يک شرکت يا کارخانه ديگر نيز همين را بيان مي نمايد و سيستم ، محصولات يکي از ايشان را که نياز ديگري است ، به هر دو نفر اطلاع ي دهد. در نظر بگيريد که يک کارخانه توليد نوشابه به مقدار زيادي شکر نيازمند است ، اين نياز خود را بيان نموده و سيستم بي تو بي به تمامي عرضه کنندگان شکر ، اين موضوع را اطلاع رساني خواهد کرد. دسته ديگر از سايت ها نيز سايت هاي سي تو سي هستند (consumer-to- consumer) که افرد اشياء و اقلامي را که متعلق به خودشان است ، به شکل نو (توليد دستي خودشان ، مانند صنايع دستي) و يا دست دوم (مانند گوشي موبايل دست دوم) ، براي فروش ، عرضه مي کنند. در اين شرايط ، ساير افراد قيمت هاي پيشنهادي خود را بيان کرده و بر سر خريد توافق مي کنند.