چگونه صفحه مانیتور رابرعکس کنیم؟

چکیده :

چگونه صفحه مانیتور رابرعکس کنیم؟این کار توسط نرم افزار های کنترل کارت گرافیک انجام می شه و کاره خیلی ساده ای هست
شما باید اول برید به کنترل پنل و بعد روی آیکون نرم افزار کارت گرافیک کلیک کنید.
نکته:این آیکون شکل و نام های متفاوتی داره مثلاً:نویدا شکل یه چشم هست و ati شکل دست و اینتل هم شکل آرم لوگوی اینتل

یعد برید به قسمت display و بعد general setting و rotation و از کادر باز شده درجه چرخش رو انتخاب کنید.