موضوع مقاله :

انواع هارد دیسک و مشخصه آنها

چکیده :

انواع هارد دیسک و مشخصه آنها


شرح :
    ID
در تکنولوژی ( Integrated Drive Electronics ) IDE اطلاعات به صورت موازی پردازش می شود و از طریق باس مربوطه به صورت رندوم انتقال داده می شود.

IDE گاهی به عنوان ATA شناسایی می شود که مخفف Advanc
    SCSI

SCSI = Small Computer System Interface

SCSI از IDE سریعتر و گرانتر می باشد.ed Technology Attachment می باشد.SATA یا Serial ATA که پردازش اطلاعات بصورت متوالی یا سری انجام می شود. و بطور مشخص اطلاعات با باس دیتا منتقل می شود.