برای ساخت سایت به چه چیزی احتیاج داریم؟

چکیده :

برای ساخت سایت به چه چیزی احتیاج داریم؟برای درست‌کردن یک سایت لازم است ابتدا فضایی را در اینترنت به صورت سالانه یا برای چند سال اجاره کنید و علاوه بر این نیازمند یک دامنه برای سایت خود هستید.