كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نحوه پيدا كردن آدرس آي پي :

شرح : روش اول: به منوي استارت ويندوز برويد و در پنجره Run دستور cmd /k ipconfig را تايپ کنيد؛ حال در فهرستي که برايتان ظاهر مي شود، به دنبال عبارت Default Gateway بگرديد؛ عدد مقابل آن، آدرس آي پي روتر يا مودم شماست.


روش دوم: دوباره به سراغ منوي استارت و پنجره Run برويد و اين بار دستور cmd /k tracert را تايپ کنيد تا آدرس آي پي در اولين خط اين پنجره نمايش داده شود.