کاتالوگ دیجیتال امکانات زیر را در اختیار طراحان سایت میگذارد

چکیده :

کاتالوگ دیجیتال امکانات زیر را در اختیار طراحان سایت میگذارد 1-      هزینه طراحی و تولید پایین نسبت به چاپ

2-     امکان ارائه بر روی CD ، DVD ، حافظه فلش و سایت های اینترنتی

3-     امکان تکثیر به تعداد دلخواه با هزینه بسیار کم

4-     امکان به روز رسانی و  ایجاد تغییرات در محتوای کاتالوگ با هزینه کم